VISIT MY FILIPINO SITES

BAYBAYIN SPOTTED!

Friday, March 31, 2017

Buwan ng Baybayin (Abril) | Araw ng Baybayin - Abril 21, 2017


Ohoy! Mabuhay! Ang katutubong sulat po natin ay ating muling bibigyan ng parangal at pagpapahalaga ngayong buong Abril bilang Buwan ng Baybayin. At sa ika-21 ng Abril po naman ay kikilalanin natin ito na Araw ng Baybayin. Kaya inaanyayahan po namin kayong lahat na makilahok online sa pagdiriwang ngayong taong 2017 ng Sulong Baybayin Abril 21 (SBA21).

Salamat po at magandang araw!


#SBA21 #SulongBaybayinAbril21 #BuwanNgBaybayin
Thursday, March 23, 2017

Hyphen for Baybayin Apostrophe

In 1886, Don Z. Villamarin used hyphens as apostrophes in Acisclo Vallin's grammar book Gramatica Traducida En Lengua Tagala De La Castellana.Guillermo Tolentino, however, used hyphen as virama [vowel-killer] in his Baybayin writings.

Now, Baybayinistas seemed to be in need of another kudlit mark for these words: ako'y, ika'y, ito'y, tayo'y, minsa'y, nama'y, sana'y, ba't, atbp. So here's my proposal for that:
Get rid of that hyphen virama but let's hyphenate those apostrophes!

Saturday, March 4, 2017

Abecedario Tagalog by Pedro Andres de Castro (1776)


Baybayin enthusiasts should read Baybayin: Ortograpiya at mga Tuntunin sa Pagsulat sa Wikang Tagalog ni Pedro Andres de Castro at Salin ni Elvin R. Ebreo with an open mind and benefit from the meticulous work on the evolution of Filipino orthography. This book also contains a very insightful introduction from Virgilio S. Almario; you'll definitely learn why Baybayin is the true name of the Filipino syllabary.

You can download the pdf book Baybayin: Ortograpiya at mga Tuntunin sa Pagsulat sa Wikang Tagalog here. Just click the link and enjoy the read.