VISIT MY FILIPINO SITES

BAYBAYIN SPOTTED!

Friday, March 31, 2017

Buwan ng Baybayin (Abril) | Araw ng Baybayin - Abril 21, 2017


Ohoy! Mabuhay! Ang katutubong sulat po natin ay ating muling bibigyan ng parangal at pagpapahalaga ngayong buong Abril bilang Buwan ng Baybayin. At sa ika-21 ng Abril po naman ay kikilalanin natin ito na Araw ng Baybayin. Kaya inaanyayahan po namin kayong lahat na makilahok online sa pagdiriwang ngayong taong 2017 ng Sulong Baybayin Abril 21 (SBA21).

Salamat po at magandang araw!


#SBA21 #SulongBaybayinAbril21 #BuwanNgBaybayin
No comments:

Post a Comment